PlasticRecycling

ด้วยความเอาใจใส่ และการควบคุมอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนการผลิต โดยเน้นที่คุณภาพเป็นหลัก 
ทำให้มั่นใจได้ว่าเม็ดพลาสติกของเรา จะเป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพสามารถนำมาใช้งานได้ดี

 

บจก. 888 ไลอ้อน
16/5 ม. 17 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร 099-925-6324
แฟ๊กซ์ 02-077-6725
มือถือ 062-565-3516
อีเมล์ info@888lion.com                                 

                                                                                                                       Copyright © 2015 - All Rights Reserved - 888Lion Co.,Ltd.